رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مرگ پلنگ سیاه / اشرف پهلوی که بود؟

1 Comment

  • كلنل اسكورتسني
    ارسال شده 11 ژانویه 2016 در 6:51 ق.ظ

    باید نوشته شود “ماده پلنگ سیاه”. در همه زبانها هنگام تشبیه انسانها به جانوران تمایز جنسیتی لحاظ میشود. مثلا اگر به شحصیت مذکری(فرضا ورزشکار) شیر گفته شود ورزشکار مونث هم ارز او هم “ماده شیر” لقب میگیرد. در فارسی هم قبلا رعایت میشده ولی روند رو به گسترش تخریب فارسی اینگونه عیوب را روز به روز بیشتر در آن ایجاد میکند. در ضمن اشرف پهلوی کجا پلنگ بود تنها حیوان متشابه او کفتار است. رنگ سیاه هم معلوم نشد نویستده چرا به لقب پلنگ چسبانده شاید گمان داشته پلنگهای نر خال خال اند و ماده پلنگها سیاه.

ارسال نظر

0.0/5