رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مجیدی: کتک‌های زیادی خوردم اما در ساختن فیلم‌هایم ثابت‌قدم بودم

ارسال نظر

0.0/5