رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کیارستمی درواکنش به استقبال با شکوه از عوامل فیلم فرهادی: وقتی من نخل طلا گرفتم عده ای جمع شده بودند در فرودگاه کتکم بزنند

ارسال نظر

0.0/5