رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اینطور فیلم می سازم، این طور فیلم می بینم. و این طور کتاب خوانم…. / روایتی خواندنی از کیارستمی

ارسال نظر

0.0/5