رفتن به محتوا رفتن به فوتر

یادی از عباس کیارستمی و امیر نادری؛ دو فیامسار متفاوت که از بطن موج نو سینمای ایران برخاستند

ارسال نظر

0.0/5