رفتن به محتوا رفتن به فوتر

گفت‌وگو با شیوا ارسطویی / فصل آرمانخواهی به سر آمده

1 Comment

  • ناشناس
    ارسال شده 13 آگوست 2016 در 10:04 ق.ظ

    واقعا این چه جور گفتوگویی بود. مصاحبه گر کاملا سوالهای بی ربط می پرسید و هر می خواست بگوید من هم آدم مهمی هستم و ارسطویی هم از فرط تفرعن نمی دانست دیگر چه بگوید. ترکیبی فاجعه بود.

ارسال نظر

0.0/5