رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دیکتاتورها و فیلمهای محبوبشان؛ هیتلر، استالین، غذافی، صدام و… چه فیلمهایی را دوست داشتند

ارسال نظر

0.0/5