رفتن به محتوا رفتن به فوتر

گفته های پرحاشیه بهزاد فرهانی: هیچگاه دخترم را تکفیر نکردم! از مشایی پول گرفتم…مخملباف گفت برو در مسکو تئاتر تمرین کن و….

ارسال نظر

0.0/5