رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اصغر فرهادی : وقتی فیلم تمام می شود، آن را به بازیگران نشان نمی‌دهم چون فقط به خودشان نگاه می‌کنند

ارسال نظر

0.0/5