رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اصغر فرهادی: هرگز کسی را از ابتدا در فهرست بدها قرار نمی‌دهم

ارسال نظر

0.0/5