رفتن به محتوا رفتن به فوتر

همه چیز درباره همه آنها که به شبکهGEM رفتند / جم چگونه هنرمندان را جذب میکند؟

1 Comment

  • hamid
    ارسال شده 7 نوامبر 2016 در 2:16 ق.ظ

    متاسفانه حتا از گوشهٔ ذهن نویسنده هم عبور نکرده که شاید سیستم این آدم‌ها رو مجبور به فرار کرده. به نظر ایشان همهٔ این جماعت یا بدردنخور بودن یا شکست خورده. این مطلب نمونهٔ خوبی‌ از نوشته‌های یک طرفهٔ ایدئولوژی زده‌ی احتمالا سفارشیه.

ارسال نظر

0.0/5