رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ابراهیم گلستان خطاب به اصغر فرهادی: حس درست و جویا و یابنده حقیقت مشخصه اصلی کار تو است

ارسال نظر

0.0/5