رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سید جواد طباطبایی و اندیشه سیاسی در ایران / ما چگونه ما می‌شویم؟ / مجید اسدی (راوش)

1 Comment

  • ناشناس
    ارسال شده 15 آوریل 2017 در 11:02 ق.ظ

    نویسنده بیشتر قصه گفته در تقابل با طباطبایی. این که با چه بودیم و از این حرفها. هیچ دیدگاه فلسفی یا تاریخی روشنی برای نقد ندارند. با قصه گویی از پس دانش سید جواد برنمی آیند.

ارسال نظر

0.0/5