رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شعر حکمت؛ نه دوزخ مضمون، نه جهنم شکل! / علیرضا پژمان

ارسال نظر

0.0/5