رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نگاه به فروش کتاب، آفت کار ترجمه است / گفت‌وگو با مهشید میرمعزی

1 Comment

  • داود صباغ
    ارسال شده 17 ژوئن 2017 در 2:30 ب.ظ

    باسلام.من نمی دانم آیادرجهان ادبیات مرجعی برای محاکمه مترجمینی که یک اثرادبی رابه دلیل بی سوادی وبی دقتی نیست ونابودمی کنند وجودداردیاخیر.همچنین نمی دانم آیا مقامات دولتی آلمان می توانندازمترجمی که آثارادبی آنهارابه هنگام ترجمه تبدیل به زباله می کندبه جایی شکایت کنندیا نه.اگرامکان این اموروجودداشته باشد،جا دارد که مردم ودولت آلمان ازاین مترجم به اصطلاح”درخشان”به مراجع ذی صلاح شکایت کنند.بلایی که این مترجم وطنی به اصطلاح” معتبر” تنها به سرکتاب”او بازگشته است”اثر تیمور ورمش آورده،آنقدردر فضای مجازی بازتاب داشت که اگر خدای ناکرده من جای این مترجم،دیگررویم نمی شددرمجامع ادبی ظاهرشوم.آیانویسنده عزیز متن فوق حتی یک بارکتاب نامبرده به ترجمه سرکارخانم میرمعزی راخوانده اند؟من که شک دارم.

ارسال نظر

0.0/5