رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تاریخ در زبان بشری معنادار است / از والتر بنیامین در تازه های نشر هرمس

ارسال نظر

0.0/5