رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شمس لنگرودی از شعر احمد شاملو می‌گوید/ گفتگو با شمس لنگرودی

1 Comment

  • خوزه لوپز رودريگز
    ارسال شده 10 اکتبر 2017 در 8:14 ق.ظ

    “تب شاملو حداقل بین مردم فروکش کرده است” — در زندگی کنونی مردم ایران، تب هرنوع برخورد ایده آلیستی فرو نشسته است. ایرانیان کنونی رئالیستهای نظری با رفتارپراگماتیستی هستند. همه شان میدانند برنده کسی است که در ارضای پنج حس لذات جسمی اش موفق بوده باشد.

ارسال نظر

0.0/5