رفتن به محتوا رفتن به فوتر

جمال زاده و صادق هدایت/ پایه گذاران ادبیات نوین یا نمایندگان ۲ جریان متقابل! /م. ف. فرزانه

1 Comment

  • اکبرآقاآب منگول . ....
    ارسال شده 7 دسامبر 2017 در 8:39 ب.ظ

    امروز هم هدایت ها ومحمد علی جمال زاده هارو به روی هم ایستادند.امروز هم این دو نگاه مقابل هم هستند وبرای هم شاخ وشانه می کشند .کلاسیک کارها ی امروز اسم شان را گذاشتند ژانر نویس .و تجربه گر هاهم اسم شان را گذاشتند پست مدرن یا آوانگارد .انگار این بازی ته ندارد .امروز کلاسیک نویس ها زورشان بیشتر است بر خلاف دوران گلشیری که مدرن ها زور بیشتری داشتند .اگر گلشیری زنده بود این پاورقی نویس ها و
    ژانر نویسها و بقیه شان جرات نمی کردندسر بلند کنند چه برسد به این که گردنه گیری هم بکنند .حالا شهر یار مندنی پور ورضاقاسمی وعباس معروفی خارج هستند ونمی دانند چه اتفاقی دارد اینجا می افتد یا برای شان این حرف ها مهم نیست .قبول . بقیه که ایران هستند, ومی گویند نیچه تشریف دارند و پست مدرن را برای اولین بار آن ها کشف کر دند چرا اینطوری ساکت اند آخر. از کار این ملت کسی سر در نمی آوردهیچ وقت .

ارسال نظر

0.0/5