رفتن به محتوا رفتن به فوتر

چیزهای زیادی هست که فلسفه می‌تواند از فیلم بیاموزد

ارسال نظر

0.0/5