رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«دُن آرام» را میخاییل شولوخف نوشته یا کل ماجرا یک بلوف ادبی است؟

1 Comment

  • ؟
    ارسال شده 24 مارس 2018 در 4:00 ب.ظ

    نویسندگان کارگری روسیه ادم را یاد نویسندگان گارگری خو دمان می اندازند .با این فرق که انها صد سال پیش این راه را رفته اند ونویسند گان کارگری ما تو این عصر می خواهند تن بدهند به بودن باطعم پستی و….

ارسال نظر

0.0/5