رفتن به محتوا رفتن به فوتر

جنایت در دنیای داروینی / علی مسعودی نیا

1 Comment

  • رامین
    ارسال شده 31 مارس 2018 در 7:13 ق.ظ

    شخصیت پردازی داروینی….؟! دیدگاه یا جهانبینی داروینی بله… شایدبهترباشدتوضیح بدهید. ممنون ازنقطه نظرات خوب مطروح در نوشته تان 🙂

ارسال نظر

0.0/5