رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سوتلانا آلکسیِویچ : فقط عشق می‌تواند ما را که آغشتۀ نفرتیم نجات دهد

ارسال نظر

0.0/5