رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نگاهی به «سوفی و دیوانه» ساخته مهدی‌کرم‌پور / وقتی «شعر» بالقوه، به «شعار» بالفعل تبدیل می شود!

ارسال نظر

0.0/5