رفتن به محتوا رفتن به فوتر

یادداشتی بر رمان نوگرایانه‌ی اسفارسرگردانی نوشته‌ی جبار جمال غریب ترجمه‌ی رضا کریم مجاور/ تاریخ به مثابه استعاره

ارسال نظر

0.0/5