رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دو نگاه؛ درباره فیلم‌های «پدر» و «سرزمین آواره‌ها»/ کشمکش فرد با خود؛ گاه با کنش، گاه در سکوت

ارسال نظر

0.0/5