رفتن به محتوا رفتن به فوتر

بر «زوال کلنل» دولت آبادی چه گذشت؟؛ از سیر تا پیاز!

1 Comment

  • ایرج هراتی
    ارسال شده 24 نوامبر 2011 در 9:32 ق.ظ

    اگر به استاد محمود دولت آبادی دسترسی دارید اطلاع بدهید که برای گرفتن اجازه نشر از ارشاد، به کسانی مراجعه کنندکه با وجود در خارج از کشور سفت و سخت علیه حکومت مبارزه ولی خیلی راحت اجازه چاپ کتابشان
    را از ارشاد می گیرند. ببیند آنها چکار کرده اند شاید راهش را می دانند؟

ارسال نظر

0.0/5