رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فخرالدین فخرالدینی: آیدا گفت از شاملو عکس بگیر / آدمها و عکسها؛ خاطرات عکاسی که سوژها هایش بزرگان این دیار بوده اند

ارسال نظر

0.0/5