رفتن به محتوا رفتن به فوتر

رضا شاه و حیات سیاسی و فردی او / علی پور صفر (کامران)

1 Comment

  • كلنل اسكورتسني
    ارسال شده 23 ژانویه 2016 در 5:05 ب.ظ

    به قدرت رسیدن این سرباز بیسواد توسط انگلیسیها ابتذال محیط زندگی و نازل بودن سطح اندیشه ایرانی را میرساند. البته آن هنگام اقلیتی ایستادگی کردند که متاسفانه به دلایلی که یکی از آنها بیمار و بیحال بودن احمد شاه بود مقاومتشان به نتیجه ای نرسید. احمد شاه رفت و بیست سال دموکراسی بکر و ناب ایرانی هم برای همیشه با او رفت.

ارسال نظر

0.0/5