رفتن به محتوا رفتن به فوتر

گذار از قاجار به پهلوی؛ از رضاخان تا رضاشاه

1 Comment

  • كلنل اسكورتسني
    ارسال شده 19 مارس 2016 در 10:44 ق.ظ

    رضا خان هرگز رضا شاه نشده بلکه از رضا پالانی به رضا پهلوی تغییر نام داده است. فقط تیتر ارزش پاسخگویی داشت و اراجیف نئو پالانیها در توجیه توطئه انگلیسی انقراض قاجاریه حتی ارزش خواندن هم ندارد.

ارسال نظر

0.0/5