رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ترجمه قمارباز داستایفسکی توسط آل احمد از ابتدا تا انتها پر از غلط است

1 Comment

  • صاحب نظر
    ارسال شده 30 مارس 2016 در 7:51 ب.ظ

    من فکر می کنم پرویز داریوش به واسطه ترجمه های پیشرویی که از جیمز جویس و ویرجینیا ولف داشته آن هم در دوره ای که دیگران صرفا در خصوص آنها نظرپراکنی می کردند ستودنی است. قطعا اگر ترجمه بهمن شعله ور از خشم و هیاهو در آن زمان صورت نمی پذیرفت این اثر را نیز ترجمه می فرمود.

ارسال نظر

0.0/5