رفتن به محتوا رفتن به فوتر

از تراژدی تا کمدی / نوشته دکتر سیروس شمیسا

1 Comment

  • ت. د.
    ارسال شده 2 اکتبر 2018 در 7:10 ب.ظ

    در ایــن رابـطـه مـقـالـۀ دیـگـری نـیـز تـحـت عـنـوان ” مـولـیـر، زایـنـدۀ کـمـدی از تـراژدی” در سـایـت ادبـی ” آوانـگـارد” مـنـتـشـر شـده اسـت.

ارسال نظر

0.0/5