رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نگاهی به کتاب «امریکای مفلوک: چگونه عظمت را به امریکا باز گردانیم»

1 Comment

  • ناشناس
    ارسال شده 13 ژانویه 2018 در 7:29 ب.ظ

    خنده داره…
    نوشته مترجم ترامپ قصد داره با انتشار این کتاب پولی به جیب بزنه.. این قدر نسبت به بازار نشر ناآگاهه که نمی دونه این انتشارات هستش که پول به جیب می زنه و نه مترجم و وظیفه انتخاب و چاپ کتاب هم با انتشاراته و نه مترجم.. فکر کنم فرامرز آذرپاد که از قضا اسم یکی از شخصیت های داستان های احمد محموده با مترجم کینه شخصی داره

ارسال نظر

0.0/5