رفتن به محتوا رفتن به فوتر

باربی مهاجر/ در بابِ جایزه ی گُنکور به مریم مجیدی / مهین میلانی

1 Comment

  • مينو ميلاني
    ارسال شده 5 آوریل 2019 در 7:18 ق.ظ

    نام “مدیو کراسی” برای من تازگی دارد، اما مفهوم آن واقعیتی قدیمی است که متأسفانه در دنیای امروز و به ویژه در کشور ما وجود دارد و بنام هنر در عرصه فیلم و تأتر و شعر و کتاب و . . جریان دارد
    این نامگذاری بسیار تأثیر گذار است برای توجه و مراقبت بیشتر در سوگیری ها و تحلیل ها و پرهیز از جریان گرفتن و نقویت جوٌ مربوط به این هنر عوام پسندانه

ارسال نظر

0.0/5