رفتن به محتوا رفتن به فوتر

در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود/ مهین میلانی

ارسال نظر

0.0/5