رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: دلایل سقوط شاه

گفتگو با دکتر احسان نراقی درباره آخرین ماه های حکومت پهلوی و شخصیت محمد رضا شاه/ مردی تنها، در غیاب ناصحان مشفق

نراقی در طول این گفتگو چند بار تاکید می‌کند که به صراحت هر آنچه که می‌خواسته را به شاه می‌گفته و به همان اندازه نیز تاکید می‌کند که شاه تنها در چند ماه آخر حکومتش تحمل شنیدن انتقادات را داشت. او از جمله کسانی بو که شاه در ماه های آخر حکومتش برای درک اتفاقاتی…

ادامه مطلب