رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نگاهی به «ویژه نامه داستان» همشهری (خرد نامه)

1 Comment

  • کاتب
    ارسال شده 13 نوامبر 2011 در 3:05 ب.ظ

    جناب نویسنده به نظرم بسیار غلو کرده اند درباب این مجله.کجای این مجله عمیق است؟همه اش رابطه هست و پارتی بازی.با داستانهایی به غایت روزنامه ای و کم عمق.آری در نبود مجله ای مثل کارنامه باید ناچار با داستان همشهری تیمم کردو نشست به نظاره ی بده بستانهای شازده های پایتخت نشین.

ارسال نظر

0.0/5