رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کاوه میرعباسی: بهترین ترجمه صدسال تنهایی هم با اصل اثر تفاوت های زیاد دارد به زودی ترجمه درستی از این اثر ار منتشر می کنم!

ارسال نظر

0.0/5