رفتن به محتوا رفتن به فوتر

جنایت و رهایی/ نگاهی متفاوت به عمل راسکولنیکوف و مکبث

1 Comment

  • ايمان فاني
    ارسال شده 29 می 2015 در 2:36 ق.ظ

    در فیلم طناب آلفرد هیچکاک نیز آدمکشی با نیت عبور از پل و آزمون توان بالقوه آدمی و به عبارت دیگر با انگیزه های نیچه ای ، راسکولنیکوفی انجام می شود، اما قهرمانان به ابرمرد خود نمی رسند و سرنوشتی مشابه مکبث پیدا می کنند. این سه اثر در یک راستا خطی از تلقی و تصور انسان اندیشمند رسم می کنند که ابتدا در طی آن خرد و اخلاق باستان (و بازتاب آن در مکبث) فلسفه ی عدم امکان رهایی از عواقب عمل را آموزش میدهد. تمام درامهای کلاسیک یونانی و حتی آثار شرقی تحت تاثیر این آموزه نگاشته شده است. در دوره کوتاه گذار نیچه و داستایوفسکی امکان عبور از عقوبت و عواقب کردار را طرح می کنند ولی در دوران معاصر و پس از آزمودن “ابرمرد” گویا با آثاری نظیر طناب آلفرد هیچکاک و نظایر دیگر با شرمندگی و احتیاط، انسان خود را رهین و بنده اعمال خود می یابد. “ابرمرد” هنوز تحقق نیافته است.

ارسال نظر

0.0/5