رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«صدسال تنهایی» را بخوانیم؟/ آریامن احمدی

1 Comment

  • حسین
    ارسال شده 12 نوامبر 2022 در 4:48 ب.ظ

    پایان نوشته بیشتر رپرتاژ آگهی بود از طرف ناشر ترجمۀ کاوه میرعباسی، و نویسنده غافل بوده است که در ترجمه میرعباسی سانسور دهشتناکی وجود دارد.
    خیلی ساده باید اعتراف کرد هنوز بهترین گزینه چاپ های زیرزمینی ترجمه بهمن فرزانه هستند که با وجود اینکه قبل انقلاب قسمت هایی از طعنه های سیاسی آن سانسور شده است اما هنوز نزدیکترین تجربه به خواندن صد سال تنهایی مارکز است.

ارسال نظر