رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: آریل دورفمان

دیکتاتورها عاقبت به خیر نمی‌شوند… / حمید رضا امیدی سرور

«بیوه‌ها» نوشته آریل دورفمان شاهکاری است که از دل تقابل با سانسور زاده شده؛ اگرچه نویسنده‌اش هنگام خلق اثر در جهانی آزاد می‌زیست و می‌توانست همه آنچه می‌خواست آزادانه بر روی قلم بیاورد. اما دورفمان این کار را نکرد که اگر کرده بود شاید حاصل کار تا این این اندازه ماندگار نمی شد!

ادامه مطلب

سردرگمی‌های حقوق‌بشر با نگاهی به نمایشنامه «مرگ و دختر جوان» آریل دورفمان

«مرگ و دختر جوان» آریل دورفمان اگرچه به شیلی بعد از دوران پینوشه مربوط است، اما وضعیتی را توصیف می‌کند که می‌توان آن را به وضعیت سیاست‌زدایی‌شده جهان معاصر تعمیم داد. ازاین‌روست که دورفمان در ابتدای متن نمایشنامه، زمان آن را زمان حاضر (اواخر قرن بیستم) و مکانش را کشوری می‌داند که می‌تواند شیلی باشد…

ادامه مطلب

مرگ و دختر جوان چگونه نوشته شد/ آریل دورفمان ترجمه عبدالله کوثری

هشت نه سال پیش که ژنرال اوگستو پینوشه هنوز دیکتاتور شیلی بود و من هنوز در تبعید بودم، خرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خرده موقعیتی دراماتیک در ذهنم شکل گرفت که بعدها هستۀ اصلی مرگ و دختر جوان شد. اتومبیل مردی در جاده خراب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و غریبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای زودآشنا و مهربان او را با اتومبیل خود به خانه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رساند

ادامه مطلب

تجاوز به روح آدمی/ حمید رضا امیدی سرور

'پیشنهاد کتاب/ «مرگ و دختر جوان»؛ آریل دورفمان؛ ترجمه حشمت کامرانی؛ نشرماهی آزمون بزرگ حمیدرضا امیدی سرور     ایداعتراف کنم که زیاد با خواندن نمایشنامه میانه ندارم، هروقت هم نمایشنامه خوبی بخوانم به خودم می گویم، ای کاش در قالب رمان نوشته شده بود! این ناشی از علاقه شخصی…

ادامه مطلب

چهار کتاب از تازه های نشر ماهی

رنج‌های بی‌نام   «هشت نه سال پیش که ژنرال اوگوستو پینوشه هنوز دیکتاتور شیلی بود و من نیز همچنان در تبعید بودم، در ذهن خود شروع کردم به بازی با ایده‌ وضعیتی نمایشی که قرار بود روزی به هسته اصلی مرگ و دختر جوان تبدیل شود. اتومبیل مردی در جاده خراب می‌شود و غریبه‌ای از سر…

ادامه مطلب