رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: آسیب شناسی بازار نشر

در این هشت سال بر کتاب و کتابخوانی چه گذشت؟

پیکر کتاب همچون میدان نبرد هشت سالی که گذشت هیچ هم سرعت برق و باد نداشت، به خیلی‌ها سخت گذشت. جدای از همه آن کاستی‌ها و غباری که روی زندگی آدم‌ها نشست، جدای از سفره‌هایی که کوچک شد و زندگی‌هایی که سبک و سیاقشان دستخوش تغییر و توفان شد، حالا پیکر نیمه‌جان بسیاری از فضاهای…

ادامه مطلب