رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: احمد راسخی لنگرودی

نگاهی به کتاب «سارتر در ایران»/ احمد راسخی لنگرودی

کتاب «سارتر در ایران» نوشته احمد راسخی لنگرودی با این رویکرد به بازخوانی نقش تاثیرگذار ژان پل سارتر در اندیشه روشنفکران ایران و شکل‌گیری کافه‌های روشنفکری در دهه‌های چهل و پنجاه می‌پردازد

ادامه مطلب

نگاهی به کتاب «موج نفت» اثر احمد راسخی لنگرودی

موجی موسوم به نفت که تا چند دهه اوضاع سیاسی، اقتصادی و بعضا اجتماعی ایران را متاثر از خود ساخت. پدیدآورندگان این موج را سه قدرت خارجی آن روزگار یعنی انگلستان، روسیه و آمریکا تشکیل داده و هر یک از آنها برحسب ظرفیت و توان خود به نوبت در مسیر سهم‌خواهی از خوان گسترده نفت،…

ادامه مطلب