رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: انتشارات آگاه

برشی از «دیدار به قیامت» اثر پی‌یر لومتر

 «دیدار به قیامت» اثر پی‌یر لومتر   هِنری، مثل یک ماهی دهانش را باز کرد. با این خبر تازه از پا درآمده بود. یک فاجعه، یک رسوایی. یک جسد است. یک جسد است. قبول. برای هِنری، مُرده چه فرانسوی باشد چه آلمانی چه سنگالی، مهم نبود. در این گورستان‌ها نمی‌توانستند مواردی را که جسد سربازان…

ادامه مطلب

تازه های تشر آگاه

تازه‌های داستان دودی از خاکستر تازه‌ترین رمان منتشرشده محمدرحیم اخوت «عذاب یا هفت‌خان زندگی» نام دارد که بعد از چندسالی انتظار، به‌تازگی توسط نشر آگاه منتشر شده است. اخوت این رمان را در هفت خان نوشته که عناوین هریک از آنها عبارتند از: خان اول: کودکی و نوجوانی، خان دوم: جوانی، خان سوم: استقلال،…

ادامه مطلب