رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: بهاره ارشد رياحي

نقد دو کتاب: مردانی در آفتاب اثر غسان کنفانی و لیتیوم کربنات اثر بهاره ارشد ریاحی

غسان کنفانی در ایران چهره ای شناخته شده محسوب می شود: سال ها پیش غلامرضا امامی مجموعه داستانی از او را به فارسی ترجمه کرد و پس از آن چند کتاب از این نویسنده فلسطینی به فارسی برگردانده شد.

ادامه مطلب