رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: جان گابریل بورکمن

به‌بهانه انتشار «جان گابریل بورکمن» ایبسن

سرمای قلب نادر شهریوری (صدقی) «بیابان در آن کس که بیابان در درون خویش دارد، غم و انده می‌پاشد»,١ ایبسن؛ مضمون یکی از آخرین نمایش‌نامه‌های خود، «جان گابریل بورکمن» را «سرمای قلب» نام می‌دهد. مقصود از سرمای قلب، سردی روابطی است که پیرامون بورکمن - شخصیت اصلی نمایش- شکل گرفته است. خودخواهی شدید بورکمن…

ادامه مطلب