رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: جمشید خان، عمویم که باد همیشه او را با خود می برد

پیشنهاد کتاب نویسندگان برای نورز ۹۷/ احمد آرام

ما اینجا داریم می‌میریم در آثار نویسندگان زن خیلی کم مشاهده کرده‌ام که در افکار فمینیستی خود کمی تخفیف بدهند و تعصب‌های زنانگی را وارد عناصر داستانی نکنند، متاسفانه با اینکه اغلب آنها این استعداد را دارند که نویسنده‌ای درخشان بشوند، معهذا با وجود این موانع، دگماتیسم ادبی به‌راحتی به آثارشان راه پیدا می‌کند و…

ادامه مطلب