رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: جورج اليوت

نویسندگانی که خود را پشت نام دیگری پنهان کردند / و زنانی که با نام مردانه نوشتند!

آنها روزها و ماه‌ها می‌نشستند و می‌نوشتند اما وقتی می‌خواستند نام‌شان را روی اثر‌ زاده‌شده بنویسند، دچار تردید می‌شدند که نام خود یا نام دیگری غیر از نام خودشان را بنویسند. این چه نیرویی بوده و هست که نویسنده را وادار می‌کند که وقتی اثرش تمام شد تن به این موضوع بدهد و نام خودش…

ادامه مطلب