رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: داستانهای هوشنگ گلشیری

داستان آدینه (۱۱): «سبز، مثلِ طوطی سیاه، مثل کلاغ» اثر هوشنگ گلشیری

داستان کوتاه «سبز، مثلِ طوطی سیاه، مثل کلاغ» اثر هوشنگ گلشیری برای نخستین بار در کتاب جمعه سال اول شماره ۳۲ نشریه کتاب جمعه به سر دبیری احمد شاملو منتشر شد و مدتی بعد وقتی چاپ نخست جبه خانه توسط نشر کتاب تهران منتشر شد در این مجموعه نیز به بازار آمد.

ادامه مطلب