رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: داستان كوتاه چيست؟

واژه های اساسی ادبیات داستانی

شايد معنا  و واژه‎ها و اصطلاات ادبي، به ويژه آنها كه كاربرد بسيار دارند، براي اغلب علاقمندان جدي ادبيات، كاملا آشنا و بديهي باشند، اما مخاطب جواني را كه تازه وارد اين وادي شده، نبايد فراموش كرد. بازخواني و تعريف مجدد اين واژه‎ها، قرار است يكي از سرفصل‎هاي «مد و مه» باشد،  مطاالب كوتاهي و…

ادامه مطلب