رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: داستان و انسان

اعتیاد ما به داستان: چرا انسان ها به داستان نیاز دارند؟

انگار که داستان فیلم پرخرج و پرطرفداری را می‌خوانیم: پادشاه خوش‌سیمایی که قدرتی ابرانسانی به او اعطا شده، اما با تکبر فوق طاقتش پادشاهی‌اش را در معرض زوال قرار داده است. مسافری که مخلوقی خاکی است از راه می‌رسد و شهریار را به مبارزه فرا می‌خواند. از این نبرد شاه درسی می‌آموزد و پس از…

ادامه مطلب